Hem                     Opinion                    Media                    Stångenäs                     Aktuellt

 

- VÄLKOMMEN !  -

 

Vad betyder välfärd för dig?  Stanna upp en stund och sug lite på ordet.  - Välfärd.

 

Det handlar om att det ska gå väl på färden genom livet.  Men med den nu förda politiken är frågan för vem det egentligen ska gå väl på färden?

 

Det är samhällets gemensamma uppgift att ge individer möjligheter och skapa verklig valfrihet för alla – inte bara för ett fåtal.  Välfärden måste vara en social allemansrätt.

 

Människors lika rätt till utbildning, försörjning, hälsovård och drägliga arbetsvillkor får stryka på foten när den gemensamma välfärden kommersialiseras. Fattigdom och ohälsa drabbar allt fler. Svenska folket vill ha ett välfärdssamhälle som finansieras solidariskt via skattsedeln.

 

Sverige har inte råd att ställa människor åt sidan. Arbete är både en rättighet och en skyldighet. Full sysselsättning och lägre arbetslöshet en del av vår ryggrad och vårt hjärta. Den som arbetar behöver trygghet.

 

Människor som är trygga är friare och vågar mer. Om man vet att man klarar sin försörjning även när man blir arbetslös eller sjuk vågar och orkar man förändringar.  Idag straffas sjuka och arbetslösa, istället för att under trygga former få hjälp att komma vidare i livet och bidra till samhället på sina villkor.

 

Gemensam välfärd bidrar till jämlikhet och är effektivt.