Hem                    Opinion                    Media                  Stångenäs                 Aktuellt

Dagens citat

Den gemensamma välfärd som byggdes

 

Under 1900-talet var

ett uttryck för folkflertalets vilja att leva i ett solidariskt samhälle.

 

I kölvattnet av den nyliberala politiken med avregleringar och privatiseringar växer ett helt annat samhälle fram.

 

När girighet, egoism och privata vinstintressen får råda ökar klyftorna och den ekonomiska basen för den gemensamma välfärden undermineras.

 

Närvård, skola och omsorg drivs med privata vinstintressen blir det mindre pengar över till barn, sjuka och gamla. Ännu tydligare blir de ökade klyftorna när girigheten får ett ansikte.

 

De tre miljarder kronor som elva Skandiachefer kvitterat ut i bonus skulle kunna täcka ungefär hälften av underskottet i Sveriges alla kommuner och landsting

för 2003. Privat rikedom och offentlig fattigdom växer fram sida vid sida

1984

Läs mer

cafe råttan

 

 

1984

 

 

 

Satsa på gemensam välfärd - för jobb, klimat och rättvisa!

    Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag!
Avbryt privatiseringen inom välfärdssektorn. Vinstdrift och fri etableringsrätt för vinstdrivande företag bör inte tillåtas inom den skattefinansierade välfärden.

•    Satsa på fler anställda i välfärden!
Anställ fler inom skola, kultur, vård och omsorg. En offensiv framtidsstrategi kräver fler som arbetar inom den gemensamma sektorn.

•    Garantera alla en trygg försörjning!
Inkomstgarantera a-kassan och socialförsäkringarna på hög nivå. Höj försörjningsstödet så att människor garanteras ekonomisk och social trygghet.

•    Genomför offensiva miljöinvesteringar nu – en ny grön giv!
Använd den gemensamma sektorn för att ta ledningen i klimatomställningen. Skapa gröna jobb inom jordbruk, förnybar energi, kollektivtrafik och energihushållning.

•    Behåll våra gemensamma naturtillgångar och infrastruktur i samhällets ägo!
Verksamheten ska styras utifrån miljöhänsyn och människors behov - inte marknadens. Håll ihop järnvägsnätet - ingen ytterligare avreglering av tågtrafiken.

•    Förbättra villkoren i arbetslivet!
Värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal och ta strid inom EU för de fackliga rättigheterna. Kontrakt för offentlig upphandling ska garantera löner och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal.

•    Vitalisera och demokratisera den gemensamma välfärden!
Utveckla den gemensamma välfärden genom demokratisering. Öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare.

Vi vägrar vara kunder på en ”välfärdsmarknad”!

 

 

 

 

Nyheter » 

Rödgröna käver nya direktiv för Vattenfall

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver att regeringen stramar upp ägardirektiven till Vattenfall, så att styrelsen och ledningen driver på energiomställningen till det förnybara.

De rödgröna vill också att näringsminister Maud Olofsson (C) infinner i riksdagen och förklarar hur regeringen "kan ha låtit krisen i Vattenfall gå så långt".
– Vattenfall kan spela en avgörande roll i omställningen till förnybar energi. Men det är tydligt att bolaget måste styras hårdare om det ska bli till någon nytta.

Regeringen måste nu skärpa kraven i Vattenfalls bolagsordning och säkerställa att företaget har en ledning som driver på företaget i enlighet med detta.

Nu ställs frågan på sin spets: vill de borgerliga partierna att Vattenfall kvarstår i statlig ägo under nästa mandatperiod?

1984

Läs mer