Hem                     Opinion                    Media                    Stångenäs                     Aktuellt

Läs Maria Pia Boethius i ETC

Tony Judt ställde den viktigaste frågan

    
Han menar att ”lösningen”för världen redan finns och har prövats, men nu är på väg att överges. Han är helt enkelt den mest brinnande sociala demokrat jag någonsin träffat på. Med socialdemokrati menar han Roosevelts ”New Deal” och Clement Attlees Storbritannien och socialdemokratin i Skandinavien, det förra Sverige används ofta och för det mesta som eftersträvansvärt exempel. Han har ingenting till övers för dagens vacklande socialdemokrater. Det är grundidén, med Maynard Keynes som ekonomisk förtänkare, som han tror skulle kunna rädda världen: blandekonomi, låt företagarna blomstra, men beskatta alla progressivt, reglera ekonomin enligt Keynes och Adam Smith, absolut ingen planhushållning, låt visst vara privat, annat kooperativt, annat kommunalt eller statligt: järnvägar, skolor, sjukhus, vård och omsorg och det kommunala trafiknätet är sådant som absolut inte bör privatiseras – han ger massor av avskräckande exempel från hela världen. ”En fri marknad är en paradox. Om staten inte ingriper kommer andra halvpolitiska organisationer som monopolföretag, truster och fackföreningar att göra det och reducera marknadens frihet till fiktion.”

Juholt och Jämtin uppiggande val

Carin Jämtin som partisekreterare och Håkan Juholt som ledare för socialdemokratin är en uppiggande nyhet. Jag tänker tro gott om dem tills motsatsen visar sig – om den nu gör det – och Jämtin har alltid haft min sympati. Juholt vet jag i likhet med många andra utanför SAP ganska lite om men hans humor och pratskicklighet på presskonferensen var uppfriskande.

En utopi är död

Ingen har någonsin berättat för mig hur vackra tallar är. Eller också beror det på att jag aldrig tidigare levt med dem två meter från ett arbetsrumsfönster. Tallarna har alltid funnits i den svenska floran, höga och troligen tråkiga träd med en massa rufs högst upp.
 
 
"Sesam öppna dig"

Om man slår följe med det solidariska och medkännande hos människor är  faktiskt
– majoriteten beredda att offra egen vinning mot att alla får det något sånär.
 
Ett parti som attraherar dessa goda människor finns inte längre, tycker Maria-Pia Boëthius.

Läs mer i ETC

 

S måste väcka upp reformlustan

Man kan ha åtminstone två perspektiv när man ska analysera socialdemokratins fiaskoartade resultat 2010: det kortsiktiga och det långsiktiga.

Den kortsiktiga analysen börjar på hösten 2008, med finanskrisen. Den blev paradoxalt nog den enskilt viktigaste faktorn bakom den borgerliga valframgången.

Läs LO-tidningen
 
I Olof Palmes anda
 
Anda. Det är ett vackert ord. Något mellan kropp och själ, och mellan oss själva och världen runt i kring. Vi andas in. Fyller oss med världen utanför. Gör den till vår ända ut i kroppens tunna blodkärl. Vi andas ut. Och vårt inre blir en del av omvärlden. Och om vi förenas i en gemensam sinnestämning har vi levt upp till definitionen av substantivet ”anda”.
 
Läs mer Palmecenter

 

 

 

 

      Vad vill Håkan Juholt ?                    

Jag får frågor om Håkan Juholt. Vad tycker han, vad betyder han, vad blir det för politik? Jag brukar svara att det var längesedan jag trodde ledarskapet över partierna betydde något viktigt, det enda som kan förändra ett parti är om tusentals aktiva vill något och övertygar andra.

Hela ledarskapsidén är rätt genant om man tror att en partiordförande är den som ändrar en rörelse, det är bara borgerliga PR-maskinerier som har den typen av förändring. De borgerliga är ju inga riktiga rörelser, det är karriärspartier där en mycket liten grupp är aktiva, de allra flesta är offentligt betalda för det och bytet av ledning handlar mer om PR-behov än om en ny politik.

Det är bara i borgerliga medier som Fredrik Reinfeldts politik är annorlunda än företrädaren Bo Lundgrens. Det är bara på DN:s ledarsida som Anders Borgs politik är annorlunda än Carl Bildts.

Den typen av förändring handlar om röstvinnande, men ska man diskutera Socialdemokraternas utveckling är det något helt annat som måste hända.

Om Juholt vinner val betyder ju inget om politiken som genomförs är densamma som Borgs.

 

Var finns den nye Keynes ? 

– han eller hon som i likhet med ekonomen ur historien är beredd att ta strid mot tanklösa nedskärningar och all annat konventionell visdom? Det var den striden som då gjorde att vi kom upp ur hålet, i stället för att gräva ner oss djupare.

Den tidigare brittiske finansministern Dennis Healey är ihågkommen för ett bevingat ord: ”Om du är nere i ett hål, sluta att gräva”. Men att gräva ner sig djupare är precis det som Europa just nu gör.

Läs Björn Elmbrandt i Dagens Arena

De nya tankemönstren

Etablerade politiskakommentatorer verkar litet förvirrade inför Håkan Juholts kongresstal. Uppenbart hade man inte väntat sig ett så offensivtoch självsäkert lyftande av socialdemokratiska värderingar som jämlikhet och solidaritet. Som dessutom hölls fram som svar på vad dagens och morgondagens samhälle kräver, i strid mot den etablerade ”sanningen” att de så här i individualismens och marknadsliberalismens tid är överspelade och föråldrade.

Läs Ann-Marie Lindgren i Arbetarrörelsens tankesmedja


S Har en framtid i Europa.

Det valberedningens förslag verkligen avslöjade är hur okunniga de politiska journalisterna är om allt som händer utanför Stockholm. S är inte samma slags parti som M. Den centralism som finns i Stockholm är beroende av regeringsmakten. Utan den är partiet något helt annat, makten ligger då mer i distrikt och arbetarkommuner än i riksdag och utskott.

Läs Johan Erenberg i ETC
 
 
 
 
 
"(S)tormvind i partitoppen." "Starkt mandat för nye S-ledaren" 
"Juholt tänker inte vika ner sig."

Håkan Juholt valdes enhälligt till Socialdemokraternas nya partiledare vid partiets extrakongress i dag.
– Jag är stolt, ödmjuk, glad och tacksam, säger han.

Kongresshallen i Stockholm där Socialdemokraterna håller sin extrakongress under helgen var fullsatt när valet av ny partiordförande genomfördes strax före klockan 17 i eftermiddags.

Det var en märkbart rörd Håkan Juholt som höjde en rosbukett i luften i en segergest och tog emot kongressombudens stående ovationer precis efter att han valts till ny partiledare för Socialdemokraterna.

– I won’t back down. Vi kommer inte att vika ner oss. Vi tror på ett samhälle där den som står i solsken har ett ansvar att resa paraplyer över en syster eller bror som står i ösregn, sa han

Läs LO-tidningen

 
    "Jämlikhet är vår frihetsidé"
 
Jämlikhet är Socialdemokraternas politiska uppgift, enligt Håkan Juholt. Det är också det som Juholt anser vara den tydligaste politiska skiljelinjen som kan vinna val åt Socialdemokraterna.


Juholt framhåller att det är skillnad på rättvisa och jämlikhet.
”Frihet förutsätter jämlikhet och jämlikhet är större än rättvisa. Jämlikheten som mål och arbetssätt kan inte begränsas eller hänvisas till ett enskilt politikområde utan omfattar all verksamhet. Den sträcker sig med naturlighet in i kultur- och utbildningspolitik, barnens och ungdomarnas vardag, vården och omsorgen, jobbet och fritiden, boendet och biståndet.”

Synen på jämlikhet är, enligt Juholt, djupt ideologisk och utgör den främsta skiljelinjen mellan riksdagens partier, medan rättvisa blivit ett begrepp som förlorat sitt värde på senare tid. Inte minst när Moderaterna har försökt göra anspråk på det och hävda att deras skattesänkningar riktas till låg- och medelinkomsttagare.

Kampen för jämlikhet handlar inte om kronor och ören utan om utfallet av politiken i stort, enligt Juholt.
”Det är angeläget att socialdemokratin förmår att visa på skillnaden mellan rättvisa och jämlikhet. Att rättvisa begränsar politikens ansvar och som bäst är försök att forma likvärdiga förutsättningar, men att jämlikhet i större mening är mätbart och handlar om utfall av den förda politiken. Den utjämning som ökad jämlikhet innebär omfattar så mycket mer än privatekonomi.
Jämlikhet blir så snarast ett övergripande värde mot vilket man mäter tillståndet i samhället och en uttalad färdriktning nämligen minskade klyftor.
Målet är en förändring av maktförhållandena i samhället.”

Det är i detta ljus som skillnaderna mellan Socialdemokraternas samhällsbygge och Moderaternas blir som allra tydligast enligt Håkan Juholt. Han framhöll detta som den viktiga skiljelinjen i kommande val.
”Vid den frontlinje som utgörs av synen på jämlikhet står socialdemokratin stark i möte med varje annat parti och/eller ideologi.
Därför bör uppgiften om kamp för ökad jämlikhet genomsyra partiets politiska och organisatoriska arbete fram till den dag vi på nytt söker medborgarnas förtroende i val.”
2014 får Juholt chansen att göra verklighet av denna sin idéburna politik och sitt valvinnarrecept.

 

Läs Aktuellt Politiken

 

Man kan läsa . .

Man kan läsa Ragnar Thoursies melankoliska diktsamling ”Sånger från äldreomsorgen”. Han skriver om ”hemtjänstens tappra välfärdsarmé”. De som har fått så mycket lägre jobbskatteavdrag än vad andra har fått. De som blir utförsäkrade om de skadar sig efter ett tungt lyft. Det är då man letar fram ”Sundbybergs­prologen” som Thoursie skrev i framtidsoptimismens 1950-tal:

Över tidens sus i tallar, över årens flykt på fjädermolnets vinge bred och stark,
trår från natt till dag, från nöd till  frihet ifrån fruktan,den strävan som är lika för oss alla.
En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt.
Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet.”

Olof Palme älskade och citerade ofta dessa rader. Man för­står det. Det gör man om man vill något i framtiden, och inte bara sänka skatter. Det som nu pågår - det är en strid om framtiden.

 

Läs Aktuellt Politiken

 

Mänskligheten använder 150 procent av jordens resurser          

Idag utnyttjar mänskligheten 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål. Om trenden fortsätter behöver vi två jordklot år 2030. Detta enligt Världsnaturfondens (WWF) rapport Living Planet Report för 2010.

Källa: Miljö & Utveckling

    

Den demokratiska socialismen bör schemaläggas

Läs Efter Arbetet

                            

Rödgrön offensiv för klimatet 

Det rödgröna har presenterat sex förslag inför klimattoppmötet i Köpenhamn:

 

En internationell avgift på utsläpp från flyg och sjöfart.

Flygets och sjöfartens utsläpp är i dag oreglerade.

 

Global utsläppshandel.

Åtminstone inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin.

 

Säkra biståndet.

För en rödgrön regering är det otänkbart att finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder går ut över fattigdoms­bekämpning.

 

Inrätta en global klimatfond.

En sådan klimatfond bör skapas inom klimatkonventions regi och finansieras av de rika länderna.

 

Lös samtidigt frågan om tekniköverföring.

Handlingsplanen, The Bali Action Plan, har till syfte att vägleda förhandlingarna inför Köpenhamn i år.

 

Våga gå före.

EU borde redan nu ha lovat utsläppsminskningar på minst 30 % för att sätta press på USA och Kina.

Läs merRödgrön.se

 

 

 

               

Läs  Martin Klepke i LO-tidningen

Borgarnas billiga burgare

Regeringens förslag att sänka restaurang- momsen skapar jobb på restauranger.

Naturligtvis är det bra för kockar och servitörer och alla andra restaurang-anställda.

Men när studie efter studie visar att lika många eller troligen fler jobb samtidigt försvinner från andra delar av ekonomin kan man fråga sig om regeringens syfte verkligen är att skapa fler jobb.

Kan syftet i stället vara att överföra pengar från det offentliga till det privata?

Nettokostnaden för förslaget om sänkt restaurangmoms sägs bli 3,6 miljarder kronor.

Investerar vi det i sjukvården så räcker det till 8 000 sjuksköterskor.

I form av sänkt restaurangmoms räcker de enligt regeringens egen utredning bara till knappt 6000 jobb.

Hur som helst är det alltså dyra jobb.

För att ens komma upp i så många jobb förutsätter regeringen att folk börjar jobba lite extra här och där under den tid de annars skulle laga mat (jo, det är faktiskt en förmodan som sägs vara allvarlig).

Enligt regeringen kommer därmed varje jobb att kosta skattebetalarna 600 000 kronor, vilket dock är en uppenbar glädjekalkyl.

Juholt och Jämtin ett lyckat val för socialdemokratin

Håkan Juholt som partiledare och Carin Jämtin som parti- sekreterare bådar mycket gott för den framtida socialdemokratin.

Många kommentarer betecknar paret som en kompromisslösning. Det stämmer inte. Hos många socialdemokrater fanns dessa två namn med i den absoluta toppen på tänkbara kandidater redan när Mona Sahlin annonserade sin avgång.

Håkan Juholt från Kalmar partidistrikt representerar land och småstad medan Carin Jämtin från Stockholm stad representerar storstaden.

Var står de då politiskt?

Håkan Juholt placerar sig själv ”något till vänster”, men indelningen i vänster/högerskalan inom Socialdemokratin är luddig.

Håkan Juholt har snarare hållit sig till traditionell socialdemokratisk politik, det vill säga att han följer partikongressens beslut.

Han uttrycker en vilja att ”reparera sjukförsäkringen och a-kassan och använda tillväxten till förbättrad välfärd, inte skattesänkningar.”

Denna ambition är klassisk socialdemokrati.

Att borgerlig press klassar denna grundläggande solidariska inställning som avskyvärt vänstertänkande är självklart, men det vore olyckligt om klassisk socialdemokrati, med en rimlig a-kassa och starka socialförsäkringar, skulle ses som en ”falang” inom ett parti som alltid värnat just välfärds- och tillväxtfrågor.

Nu är dock risken inte så stor.

Håkan Juholt har ett starkt stöd och kan bli den enande kraft som andra namn skulle haft svårt att nå upp till.

Samma resonemang går att föra om Carin Jämtin. Den vänsterstämpel hon redan fått från borgerligt håll består i att hon vill begränsa vinstuttagen i friskolor, en ”vänsterlinje” som även utbildningsminister Jan Björklund nu har sagt sig stödja.

Valberedningen har alltså snarare presenterat två namn i partiets mittfåra för att driva klassisk socialdemokrati vidare.

En högst rimlig ståndpunkt.

Halva Sveriges regering

Det är olyckligt när regeringspolitiken präglas av snäva Stockholmsperspektiv.

Läs NSD

Ny tid för partier ?

Finns de tillräckligt stora skillnader i åsikter för att motivera ett halvdussin svenska politiska partier? Kanske inte alltid i dag. Men om vi gör tankeleken att dessa inte i längden kan låtsas vara någon slags mittenpartier, utan tvingas ta itu med rader av stora olösta samhällsproblem, som tornar upp sig, då blir situationen en annan. Om vi får en ny finanskris om ett år eller två, måste partierna inte då bekänna färg till hur de ser på finanskapitalismen? Pensionssystemet och socialförsäkringssystemet måste reformeras. Massor av hyresrätter behöver byggas för att de unga ska ha en chans att sätta bo. Transporterna tvingas bli miljömässigt hållbara. Inga av dessa och andra gigantiska problem kan hanteras utan politisk strid.

94

Läs Dagens Arena