"Som blågrå dyning bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand."
       "Men mellan dess kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland."

           ur Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube

                                                                   

                                                                                

 

         

              Tillbaka    

                                  

                                                 

                 

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.
 Fria och jämlika människor i ett solidarisktsamhälle är den demokratiska socialismens mål.”